Bursa Malaysia meminta maklum balas mengenai langkah untuk meningkatkan kualiti
Bursa Malaysia meminta maklum balas mengenai langkah untuk meningkatkan kualiti

Bursa Malaysia meminta maklum balas mengenai langkah untuk meningkatkan kualiti papan, kebebasan

KUALA LUMPUR (BK) – Bursa Malaysia Bhd telah mengeluarkan kertas perundingan untuk meminta maklum balas orang ramai mengenai cadangan pindaan syarat penyenaraian bursa saham berkaitan dengan pelantikan pengarah dan kebebasan korporat mereka.

“Tadbir urus yang baik, kelangsungan kepemimpinan, dan kebebasan dewan terus menjadi fokus utama di antara pihak berkepentingan dan pengawal selia,” kata pengatur bursa saham dalam satu kenyataan hari ini.

“Pandemik COVID-19 juga menekankan perlunya lembaga untuk terus menilai komposisi dan struktur untuk memastikannya sesuai dengan tujuan yang baru. Dalam terang ini, penekanan kini berpusat pada kepemimpinan pengarah, kualiti dan integritas sejak ini penting untuk keberkesanan. “

Oleh itu, bursa mengatakan bahawa ia telah mencadangkan dua “peningkatan utama” untuk keperluan penyenaraian.

Yang pertama adalah untuk mendorong pembaharuan dewan dan meningkatkan kebebasan dengan mengehadkan tempoh pengarah bebas tidak lebih daripada tempoh kumulatif 12 tahun dari tarikh pelantikan pertamanya.

“Yang kedua adalah meningkatkan kualiti lembaga dan meningkatkan ketelusan yang lebih tinggi dengan mewajibkan penerbit tersenarai memiliki dan menerbitkan di laman webnya, suatu kebijakan yang sesuai dan tepat untuk pelantikan dan pelantikan semula pengarah penerbit tersenarai dan anak syarikatnya.

“Untuk membantu penerbit tersenarai, Bursa Malaysia juga akan memberikan panduan, ilustrasi dan amalan yang lebih baik yang berkaitan dengan kebijakan yang sesuai dan tepat,” katanya.

Bursa berkata, kertas rundingan mengenai cadangan pindaan terhadap syarat penyenaraian boleh didapati di https://www.bursamalaysia.com/regulation/public_consultation.

Pertukaran ini mengalu-alukan pandangan orang ramai. Pihak yang berminat dijemput untuk menghantar komen dan maklum balas ke Bursa Malaysia selewat-lewatnya pada 1 Sept 2021.

Sila Baca Juga

Kenaikan jualan McDonald pada kegilaan makan BTS sandwic ayam rangup

Kenaikan jualan McDonald pada kegilaan makan BTS, sandwic ayam rangup baru

BANGALURU (Reuters) – Penjualan dan keuntungan global untuk McDonald’s Corp melonjak melepasi sasaran Wall Street …

%d bloggers like this: