Penanggung insurans melanjutkan penangguhan pembayaran hingga 30 Jun
Penanggung insurans melanjutkan penangguhan pembayaran hingga 30 Jun

Penanggung insurans melanjutkan penangguhan pembayaran hingga 30 Jun

KUALA LUMPUR: Semua syarikat insurans hayat dan pengendali takaful keluarga telah memperluaskan inisiatif pembayaran premium / caruman penangguhan tiga bulan bagi pemegang polisi / sijil yang terjejas oleh wabak tersebut sehingga 30 Jun.

Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA) mengatakan dalam satu kenyataan pada hari Jumaat dalam tempoh ini bahawa mereka akan terus memberikan perlindungan insurans dan takaful kepada pemegang polisi / sijil yang terlibat.

Perlindungan itu merangkumi mereka yang tidak dapat memperoleh pendapatan untuk mempunyai tempoh tangguh tiga bulan (atau 90 hari) untuk membayar premium / sumbangan yang perlu dibayar.

Perpanjangan ini sebagai tindak balas kepada keperluan pemegang polisi / sijil yang terjejas yang mungkin terus menghadapi masalah kewangan semasa fasa pemulihan wabak Covid-19 ini.

Walau bagaimanapun, pemegang polisi / sijil dinasihatkan untuk memeriksa dengan syarikat insurans hayat atau pengendali takaful mengenai kelayakan mereka untuk inisiatif ini.

Presiden LIAM Loh Guat Lan (gambar) mengatakan bahawa kesan Covid-19 ini sangat besar dan berpanjangan. Oleh yang demikian, industri ini perlu terus menjaga kepentingan pelanggan.

“Hasil yang diharapkan adalah untuk membolehkan pemegang polisi / sijil mengekalkan perlindungan insurans / takaful selama tempoh yang mencabar ini,” katanya.

“Jika permohonan oleh pemegang polis / sijil disetujui, polis / sijil akan tetap berlaku selama periode penangguhan.

“Setelah tempoh penangguhan berakhir, ketentuan kontrak mengenai pembayaran premium / sumbangan akan dilanjutkan seperti biasa. Penangguhan ini hanya satu kali latihan walaupun penanggung insurans atau pengendali takaful boleh membenarkan penangguhan yang lebih liberal mengikut budi bicara mereka, ”kata Loh.

Pilihan penangguhan premium / sumbangan boleh digunakan untuk kaedah pembayaran premium / sumbangan tahunan, setengah tahun, suku tahunan dan bulanan.

Fleksibiliti ini mungkin diberikan oleh penanggung insurans hayat dan pengendali takaful keluarga melalui jaminan tanpa luput, lanjutan masa tenggang atau cara lain yang mengekalkan polisi / sijil utuh selama tempoh penangguhan.

Selain itu, penanggung insurans hayat dan pengendali takaful keluarga juga akan membantu pemegang polisi dan peserta takaful yang terjejas oleh Covid-19 untuk mengembalikan atau mengekalkan insurans hayat dan perlindungan takaful keluarga mereka.

Sila Baca Juga

Top Glove membuat kemajuan dalam membetulkan masalah buruh

Top Glove membuat kemajuan dalam membetulkan masalah buruh

KUALA LUMPUR: Top Glove Corp Bhd telah memperbaiki keadaan hidup pekerjanya dan memberi jaminan akan …

%d bloggers like this: